Közérdekű Adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Intézményünk neve:Fazekas Gábor Idősek Otthona
Székhelyünk:4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Postai címünk:4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Telefon- és telefaxszámunk:+36-52-561-227
Honlapunk:www.fgio.hu
Elektronikus levélcímünk:fgio@fgio.hu

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Telefon: +36-52-561-227
E-mail: fgio@fgio.hu
GPS koordináták: Észak 47.681181° és Kelet 21.509455°

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti és működési szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tóthné Dr. Csohány Ágnes Emélia
intézményvezető
Telefon/fax: +36-52-561-227
Mobil: +36-20-460-6909
E-mail: fgio@fgio.hu,   fgio@t-online.hu

Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető
Telefon/fax: +36-52-561-227
Mobil: +36-20-557-7085
E-mail: gazdasagvezeto@fgio.hu

Szarka-Kovács Tímea
mb. vezető ápoló
Telefon/fax: +36-52-561-227
Mobil: +36-20-911-7186
E-mail: fonover@fgio.hu

Hagymásiné Ungvári Ildikó
osztályvezető ápoló
Telefon/fax: +36-52-561-227

Daróczi Beáta
osztályvezető ápoló
Telefon/fax: +36-52-561-227

Atkári Judit
osztályvezető ápoló
Telefon/fax: +36-52-561-227

Szanyi Eszter
osztályvezető ápoló
Telefon/fax: +36-52-561-227

Tóthné Kovács Erika
mentálhigiénés csoportvezető
Telefon/fax: +36-52-561-227
Mobil: +36-20-431-9603
E-mail: szocialis@fgio.hu

Molnár Dániel
élelmezésvezető
Telefon/fax: +36-52-561-227
E-mail: fgiokonyha@gmail.com

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Tóthné Dr. Csohány Ágnes Emélia
intézményvezető
Telefon/fax: +36-52-561-227
Mobil: +36-20-460-6909
E-mail: fgio@fgio.hu,   fgio@t-online.hu

A határidős feladataink zavartalan elvégzésének biztosítása érdekében, tisztelettel kérünk minden ügyfelünket az alábbi időpontok betartására.

Ügyfélfogadás:
hétfőn: 8.00–11.30 és 12.30–16.00
kedden: ügyfélfogadás nincs
szerdán: 8.00–11.30 és 12.30–16.00
csütörtökön: 12.30–16.00
pénteken: 8.00–11.30

Pénztári nyitva tartás:
hétfőn és szerdán: 8.00–13.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Alapítványunk neve:
„Szeretet” Alapítvány

Az alapítvány székhelye:
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.

Postai címe:
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.

Telefon- és telefaxszáma:
+36-52-371-234

Elektronikus levélcíme:
fgio@fgio.hu

A kuratórium elnöke:
Tóthné Tóthné Kovács Erika
Telefon: 36-52-561-227

Alapító okirat

Törvényszéki végzés

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A fenntartó neve:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Székhelye:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Telefonszáma:
+36-52-563-200

E-mailcíme:
polgarmester@hajduboszormeny.hu

Honlapcíme:
www.hajduboszormeny.hu

Képviselője:
Kiss Attila polgármester

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat

Működési engedély

Törzskönyvi kivonat

Adatkezelési tájékoztató

Esélyegyenlőségi terv

Panaszok és közérdekű bejelentések elintézésnek rendjéről szóló szabályzat

Érdekképviseleti fórum szabálya

Szakmai program

Ellenőrzések

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetési beszámoló

Szerződések