Filozófiánk

A Fazekas Gábor Idősek Otthona hosszú távon egy egyedi arculatú, élhető, éltető és szolgáltató intézmény kíván lenni, amely:

 • alkalmazkodik az európai uniós elvárásokhoz,
 • épít a szakma innovációs kezdeményezéseire,
 • biztonságot nyújt a szolgáltatását igénybevevők számára,
 • stabil működést teremt, alkalmazkodva az idős korosztály körében megjelenő ápolási-gondozási igényekhez új szolgáltatások kínálásával,
 • kiszámítható módon végzi tevékenységét,
 • szakértő munkatársakkal a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítja,
 • tiszteletben tartja és megbecsüli az idősek életútját és az általuk közvetített értékeket,
 • könnyen elérhető a város lakossága számára – nyitott kapu
 • a szociálisan hátrányos helyzetben élők számára is megfizethető,
 • környezetbarát anyagokat használ és technológiát alkalmaz,
 • gyorsan reagál az energiatakarékosság új lehetőségeire.

Ezen szempontoknak való megfeleléssel MÁRKAAZONOSÍTHATÓ kíván lenni. Az intézmény meghatározó szerepet kíván betölteni a város idősellátásában.

Elsődleges cél:

 • a szolgáltatást igénybevevők elvárásainak való megfelelés,
 • az ellátotti, hozzátartozói, fenntartói és dolgozói elégedettség.

Általános cél:

 • a gondozottak életfeltételeinek javítása,
 • egészségi állapotának szinten tartása,
 • és az évek során kialakított jó hírnév, pozitív külső kép megtartása.

Fentiekben megfogalmazottak alapján az intézmény tevékenységében követendő alapvető értékek, normák:

 • Minőség: a személyes gyakorlat és értékek szolgálják a közösséget.
 • Egység: képesnek lenni, egyesíteni a tevékenységeket, egymás munkáját kiegészíteni, megtanulni azonosítani és elfogadni mindenki erőforrásait és határait.
 • Érdek: egy minél jobb minőségű szolgáltatás adása, ahol minden személy ambíciója egybeesik a közös szellemmel.
 • Szakmaiság: képesnek lenni, hogy a kompetenciákat felhasználjuk mindenki szolgálatára, mindvégig respektálva az egyéni eltéréseket, specifikumokat.
 • Hallgatás: alapvető szükséglet és hozzáállás a személyekkel való kommunikáció során.
 • Tolerancia: a hirtelen reakciónktól eltérő, toleráns viselkedés a gondozottakkal, kollegákkal és a nem várt eseményekkel szemben.
 • „Építés”, alkotás: új szakmai tevékenység kialakítása vagy új épület létrehozása.
 • Eredményesség: napi szinten ellátotti és dolgozói elégedettség, hosszú távon pedig a szervezet szakmai munkájának és tárgyi feltételeinek javítása.
 • Magas színvonalú szakmai munka: a vállalt szolgáltatásban az elérhető, rendelkezésre álló eszközökkel a szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak való megfelelőség, valamint:
 • biztonság
 • stabilitás
 • szakértelem, elhivatottság
 • felelősségteljes munkavégzés
 • kölcsönös bizalom
 • tisztelet, megbecsülés
 • feltétel nélküli elfogadás, empátia
 • minőség
 • elérhetőség
 • megfizethetőség
 • hatékonyság
 • jogszerűség
 • környezetbarát szemlélet

AZ INTÉZMÉNY FILOZÓFIÁJA

A mindennapi munkavégzés során érvényesüljön az emberközpontú szemlélet, az igényes külső és belső környezet iránti természetes szükséglet mind a lakók, mind a dolgozók körében.

MISSZIÓ

Az időskorúak intézményesített ellátása keretében célunk az előrehaladott kor és a betegség ellenére növelni a függő, idős emberek képességeit azért, hogy megtarthassák autonómiájukat, kifejezhessék identitásukat és felnőtt állapotukat.

Ennek érdekében feladataink:

 • Természetes kapcsolat kialakítása abból a célból, hogy létrehozzunk egy kellemes, bizalmi légkört már az ellátást igénylő intézménybe való bekerülése előtt (előgondozás).
 • Ugyanezen alkalommal kezdjük meg felbecsülni a szükségleteket azért, hogy megteremthessük az állapotának megfelelő eszközöket, feltételeket (ennek lépései: rendelkezésre állás, a személy szükségleteinek figyelembe vevése, anyagi technikai lépések).
 • Az ellátott testi és lelki állapotának gyors értékelése ítélkezés nélkül.
 • Biztosítjuk, hogy az új lakhelyük birtokba vételével, a személyes jelenléttel és a mindennapi aktivitással megtalálják a helyüket.
 • Megnyugtatjuk beszélgetéssel, viselkedésünkkel, figyelembe véve személyiségét, a személy értékeit s az életben betöltött státuszát.
 • Tiszteletben tartjuk az idős ember felnőtt állapotát, legyenek akár különféle zavarai. Elkerüljük az anyáskodást, hagyjuk választani, kikérjük a véleményét.
 • Figyelembe vesszük az idős ember személyes történetét, szokásait, ritmusát, hogy el tudjuk fogadni és tudjuk értékelni az ő szükségleteit, vágyait és képességeit.
 • Toleranciával fordulunk a viselkedés zavarokkal szemben. Időt adunk magunknak, hogy megfigyeljük ezeket a viselkedésformákat, és hogy megértsük azok eredetét azért, hogy javítani tudjunk saját (viselkedés) válaszainkon és a személy életminőségén, közben szem előtt tartva a közösség elvárásait is.

Szükségesnek tartjuk a közös célok világos definiálását és ezekben a csoport közös megegyezését, valamint a keretek rögzítését. Megőrzünk azonban bizonyos hajlékonyságot a jelenségek működésében és garantáljuk az idős személyek gondozásának folyamatosság