Házirend

A Fazekas Gábor Idősek Otthona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt rendelkezések alapján határozza meg a házirend témakörébe tartozó szabályokat.

Házirend letöltése:

Házirend