Térítési Díjak

Az intézményi térítési díj összege a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével évente változik.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 8/2023. (II.23.) számú Önkormányzati rendelettel módosított 26/2016. (VII.04.) rendeletében a Fazekas Gábor Idősek Otthona 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91. sz. alatti intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjat 2023. április 01. napjától napi 4 700.- Ft, azaz napi négyezer-hétszáz forintban állapította meg.

Az emelt szintű lakrész igénybe vételéhez a beköltözés napján egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek összege: 110.000.- Ft/m2.

Térítési díjak