Demencia

 demenciával élő személyek gondozását külön gondozási egységben 2016 óta végezzük az alábbiak figyelembe vételével.

ÁPOLÁSI TEENDŐK

Alaptézis, hogy az ápolás-gondozás során a betegek emberi méltóságát meg kell őrizni. Türelemmel és szeretetteljes odafordulással végezzük a feladatokat. Ennek jegyében segítségnyújtás:

  • az étkezésben a beteg állapota szerint,
  • a tisztálkodás és biológiai szükségletek elvégzésében,
  • a gyógyszerszedésben,
  • a gyógyászati segédeszközök használatában,
  • az öltözködésben,
  • a lefekvésben,
  • a napi mozgásigény biztosításában,
  • a napi életritmus megtartásában való segítségnyújtás.

GYÓGYTORNA BIZTOSÍTÁSA (EGYÉNI ÉS CSOPORTOS)

Gyógymasszírozás.

GONDOZÁSI SEGÍTSÉG, FELADATOK

A biztonság érzésének kiváltása humán eszközökkel. Barátságos, szeretetteljes légkör biztosítása. A gondozási folyamatok kialakításánál a demenciával élő személy speciális igényeinek figyelembe vétele (pl.: a demenciával élő személy nem rendelkezik jövőképpel, számára az itt és most az elsődleges). A demenciával élő személy individualitásának figyelembe vétele (egyéni gondozási terv). A segítségnyújtás minden területen a beteg önállóságának megtartásával történhet.

FOGLALKOZTATÁS

A kezelésnek és a terápiás jellegű foglalkoztatásnak lehetőleg minden, a leépülés folyamatában érintett funkciót és készséget meg kell céloznia. Összességében az állapotromlás lassítása, a kognitív kapacitás szinten tartása, a pszichés és viselkedészavarok enyhítése és az autonómia lehető legtovább fenntartása az, amit el kívánunk érni. Módszerek:

  • esetkezelés,
  • csoportos foglalkoztatás.

A foglalkozások különböző csoportban, a betegség stádiumának figyelembe vételével történik.