Történetünk

Egy hajdúböszörményi házaspár, Fazekas Gábor és neje, Kövér Katalin alapították az otthont 1896-ban. A megvásárolt és átalakított épületet a városnak adományozták.

Idézet az eredeti alapító okiratból:
„Ünnepélyesen kijelentjük tehát, hogy az …egész épület minden tartozékaival együtt Hajdú- Böszörmény Városának … örökre tulajdonába bocsátjuk és kérjük… még ezen milleneumi év folyamán, a közsegélyre méltó szegények vallás különbség nélkül oda helyeztessenek, ruháztassanak és tápláltassanak, hogy szeretett hazánk ezredéves fennállásának zárkövéül ezen szerény alapítványunk is egyik – az utókor szülötteit hasonló áldozatokra buzdító – emlék gyanánt szolgáljon…”
„Kérjük a Mindenhatót, hogy virágoztassa édes szülő városunkat, adjon ennek mindég oly hüfiakat kik a közjót előmozdítsák, a belviszályt kerüljék, és így az óhajtott egyetértés folytán legyen ezen Nemes Város minden emberbaráti intézményeknek gyülhelye és álljon rendületlenül az időknek végéig.”

Fazekas Gábor és felesége
Fazekas Gábor és felesége

Az ingatlan azóta is töretlenül szociális intézményként működik, igazodva minden időben a kor elvárásaihoz.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet javaslatára az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZOCIÁLIS KÉPZÉSEINEK OKTATÓ INTÉZMÉNYE 2013 címet adományozta a Fazekas Gábor Idősek Otthona részére, az oktatásban végzett kiemelkedő munkájáért.