Személyre Szóló Ápolás-gondozás

Intézményünkben a beköltözést követően szükségletfelmérést végzünk, majd az ellátott közreműködésével elkészítjük az egyéni gondozási tervet. A személyre szóló ápolás-gondozást az ellátottal, a hozzátartozókkal történő együttműködéssel, továbbá a humánerőforrás és a tárgyi feltételek biztosításával valósítjuk meg. Az intézmény folyamatos működését a hét minden napján, 24 órában rendelkezésre álló szakképzett dolgozók biztosítják.

A szakmai munkát az osztályvezető ápolók irányításával végzik a szakdolgozók. Az ápolási-gondozási részleg feladatai:

  • a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele,
  • az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok ellátása,
  • gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének előírás szerinti cseréje,
  • az ellátottak testi ápolása,
  • az orvos által rendelt gyógykezelések, általános és szakápolási teendők végzése,
  • az orvos utasításai szerinti injekciózás, gyógyszerelés,
  • a gondozottak állapotának állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban,
  • az ápolási dokumentáció vezetése,
  • társas kapcsolatok támogatása elősegítése,
  • egyéni és csoportos foglalkoztatásban való segítségnyújtás és részvétel.

A gondozási-ápolási feladatokat 3 ápolási egység látja el. Nemek tekintetében mindhárom osztály vegyes.